Cumhuriyet Nedir?

Cumhuriyet Nedir?

Cumhuriyet Nedir

Cumhuriyet, halkın kendi kendini yönetim şeklidir. Cumhuriyeti ile yönetilen ülkelerde halk kendisini yönetecek olanları seçer ve seçmiş olduğu kişiler aracılığı ile yönetimde söz sahibi olur. Eğemenliğin halkta olduğu Cumhuriyet yönetimi, belirli bir aile ve kişide olduğu yönetim şekilleri olan monarşi ve oligarşiden çok farklıdır. Temsili demokrasiyi hayata geçiren Cumhuriyet halkın demokrasi kuralları ile yönetilmesini hedefler. Cumhuriyet ile yönetilen ülkelerde halkı yönetecek kişiler belirli zaman aralığında yapılan seçimlerle göreve gelir. Seçimlerde gizli oy kullanılır ve halk ülkeyi yönetmesini istediği kişileri kendi hür iradesi ile seçer. Halkın tercihi üzerinde herhangi bir baskı ya da zorlama yapılamaz. Her birey kendi hür iradesi ile gidip oy kullanarak seçme hakkını kullanır. Cumhuriyette çok partililik esastır. Tek parti rejimi değildir. Çumhuriyette herkesin seçme ve seçilme hakkı bulunmaktadır.

Türkiye'de Cumhuriyet

Türkiye'de Kurtuluş Savaşı sonrası ortaya çıkan iki başlılığı ortadan kaldırmak, ülkenin daha modern ve çağdaş medeniyetler seviyesine çıkmasını sağlamak, yeni kurulan Türkiye'nin Osmanlı İmparatorluğu'nun devamı olmadığını dünya aleme göstermek için Atatürk ve silah arkadaşları tarafından 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet ilan edilmiş, yeni Türkiye'nin ismi Türkiye Cumhuriyeti olarak belirlenmiştir.