Atıklar Nasıl Bertaraf Edilir

Atıklar Nasıl Bertaraf Edilir

Tehlikeli Atık

Atık kullanılmayan şey demektir. Daha teknik bir tanım yapmak gerekirse; üretimden tüketime kadar kullanıcının işine yaramayan, artık kullanılmayan, kullanım süresi dolmuş her türlü madde atık olarak kabul edilir. Tehlikeli ve tehlikesiz atık olmak üzere iki tür atıktan bahsetmek mümkündür. Atık türleri hakkında bilgi için internet sayfalarındaki firmaları ziyaret edebilirsiniz. Tehlikeli atık; insan ve çevreye zarar veren, çevreyi kirleterek ekolojik dengeyi bozan, insan sağlığını riske atarak başta kanser olmak üzere pek çok hastalığın ortaya çıkmasına neden olan atıklar tehlikeli atık sınıfında yer alır. Boya artıkları, vernik artıkları, boya ve benzeri kimyasal ambalajları, kimyasal ile kirlenmiş eldiven, kumaş, bez gibi atıklar tehlikeli sınıfındadır. Bu tür atıklar ile tehlikesiz atık birbirinden ayır düşünülmelidir.

Tehlikesiz Atık

İnsan ve çevre sağlığı açısından risk teşkil etmeyen atıklar tehlikesiz atıklardır. Bu atıklar çevre kirliliğine neden olduğu için mutlaka kaynağından toplanmalı ve geri dönüştürülerek yeniden kullanılmalıdır. Böylece hem ekonomik açıdan kar elde edilmiş olur hem de çevrenin insan faktörü ile kirlenmesi engellenmiş olur. Kağıt ambalaj kutuları ve kullanılmayan kağıtlar bu tür atıklara örnek olarak gösterilebilir. Atıkların toplanmasından nakline, depolanmasından bertarafına kadar yapılan her işlem atık yönetimi içinde kabul edilir. Atık yönetimi 2015 yılında Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile yasal olarak düzenlenmiştir.