Aile Hukuku Alanında Verilen Avukatlık Hizmetleri Nelerdir

Aile Hukuku Alanında Verilen Avukatlık Hizmetleri Nelerdir

Evlilik Dışı Ortak Yaşam Aile Hukuku Kapsamında mıdır

Nişanlanma, evlenme, boşanma, velayet, mal paylaşımı, nafaka, evlat edinme... gibi konuların düzenlenmesini sağlayan hukuk dalına aile hukuku denir. Aile hukuku kapsamına giren davalar aile mahkemelerinde görülür. Bu davalarda davacı ve davalının talep etmesi halinde yasal hakları avukat tarafından savunulur. Konuyla ilgili bilgi almak için sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Aile Hukuku Hizmetleri

Aile hukuku sadece evlilik ile ilgili sorunların düzenlenmesini sağlamaz. Evlilik dışı ortak yaşama ilişkin problemler de aile hukuku kapsamında değerlendirilir ve bu hukuk dalı kapsamında çözüme kavuşturulur. Evlilik dışı çocuklara ilişkin anlaşmazlıklar da aile hukuku ile düzenlenir. Bu çocukların haklarını koruma altına alan aile hukuku ayrılık halinde bu çocukların velayeti, nafakası vb. ile ilgili düzenlemeleri de yapar. Bu çocukların evlilik dışı olsalar dahi diğer çocuklarla eşit haklara sahip olması yasalar çerçevesinde düzenlenmiştir. Aile hukuku kapsamında verilen avukatlık hizmetleri arasında şunlar yer alır: Evlilik sözleşmesi düzenlemek. Evlilik sözleşmesi hayatını birleştiren kişiler arasında yapılan bir sözleşmedir. Mal rejimi sözleşmesi olarak da bilinir. Bu sözleşmenin avukat ile birlikte yapılması hak kayıplarını önlemek açısından önemlidir. Anlaşmalı boşanma protokolü ve anlaşmalı boşanma davası aile hukuku alanında verilen hizmetler arasında yer alır. Çekişmeli boşanma davaları, nafaka davaları, mal paylaşımı davaları, nafakanın azaltılması veya artırılması davaları, tazminat davaları, iştirak-yoksulluk-eğitim davaları, boşanma davası öncesinde veya sonrasında eşin mal kaçırmasını önlemeye yönelik davalar, soybağının reddi veya düzeltilmesi davaları, kadına karşı şiddeti önleme davaları, yabancı ülkede boşanma davaları, eşin tasarruf yetkisinin sınırlandırılması ile ilgili davalar aile hukuku kapsamındadır. Bütün bu davalar zorlu hukuksal süreci beraberinde getirir. Bu zorlu süreçte davaları sizin adınıza avukat takip edebilir. Avukatlık hizmeti talep etmek için avhandesahin.com safyayı ziyaret edebilirsiniz.