İCRA DAVALARI İLE KARŞILAŞILDIĞINDA NE YAPMALI?

İCRA DAVALARI İLE KARŞILAŞILDIĞINDA NE YAPMALI?

İcra Davaları İçinde İlamsız İcra

Borçlunun borcunu ifa edememesi durumunda karşılaştığı icra davası, alacaklı tarafından açılan bir davadır. İcra Müdürlüğü nezdinde gerçekleştirilen icra takibi, alacakların devlet gücüyle tahsil edilmesini sağlar. İlamlı ve ilamsız olmak üzere ikiye ayrılan icra davalarında en çok tercih edilen ilamsız davalardır. Bu davalarda teminat alacakları ve para alacakları için mahkeme kararının bulunmasına gerek yoktur. Kiralanan taşınmazların tahliye edilmesi için de ilamsız icra yolu tercih edilebilir. Elinde poliçe, senet veya çek gibi belgeler bulunan alacaklı, mahkeme kararı olmadan direkt olarak icra müdürlüğü vasıtasıyla takip başlatabilir. Bu hizmetlerden faydalanmak isteyenler https://www.solmazlaw.com/project/icra-ve-iflas-hukuku/ gibi merkezleri ziyaret edebilir. Bu sistemde, alacağın varlığının ispat edilmesine gerek yoktur ancak varsa taahhütname gibi evrakların icra davaları başvurusuna konulması gereklidir. İlamsız icra takibi yaptırmak istiyorsanız yetkili icra dairelerine başvurmanız gereklidir.

İcra Davaları içinde Yetkili İcra Dairesi

İlamsız icra, genel haciz yolu ile takip gerektiren durumlarda tercih edilen alacak şeklidir. İlamsız icra takibi yaptıracaksanız ve borçlunuz ile aranızda yetki sözleşmesi bulunmuyorsa borçlunun yerleşim yerinde bulunan icra dairesine başvurmanız gereklidir. Bir sözleşme kaynaklı olacak teminat veya para alacağınız varsa, sözleşmenin ifa edileceği yerdeki icra dairesine başvurmanız gereklidir. Bu tip bir dava ile karşılaşırsanız ve borçlu olduğunuzu düşünmüyorsanız tarafınıza gelen ödeme emrine 7 gün içerisinde itiraz etmeniz gereklidir. 7 günü geçerseniz hakkınız düşmüş sayılır. Bu süreçte borçlunun haklı olup olmadığına bakılmaz. İtiraz etmeniz halinde takibin durdurulmasına yönelik karar alınır. Daha sonra ise süreci bertaraf etmek adına 6 ay içinde İcra Mahkemesi’ne başvurmanız gereklidir. Bu süreci sizin adınıza profesyoneller yönetsin istiyorsanız alanında uzman avukatlara danışmalısınız.