İş Hukuku Avukatı Nedir?

İş Hukuku Avukatı Nedir?

İş Hukuku Avukatları Tarafından Verilen Hizmetler

İşçilerin fazla mesai yapması, iş akdinin feshi, mobbing vb. uygulamalardan dolayı mağdur olan işçilerin haklarını arama noktasında başvurdukları meslek erbapları iş hukuku avukatı olarak tanımlanmaktadır. Uyuşmazlıkların ve anlaşmazlıkların çözülmesi noktasında fazla mesai ve ihbar tazminatı gibi ücretlerin tahsil edilmesi noktasında problem yaşayanlar bu avukatlardan destek alabilirler.

En İyi İş Hukuku Avukatı


Özellikle insan kaynakları departmanı ile çalışanlar arasında pek çok problem yaşanmaktadır. Bu süreçlerin revize edilmesi, kanunlara uygun olarak hakların savunulması noktasında iş hukuku avukatı tarafından verilen hizmetler aşağıdaki gibidir;

  • İşten ayrılma durumu ve ücret alamama
  • İş kazalarında meydana gelen tazminat ödemelerinde haksızlık
  • İş akdinin feshedilmesi
  • İşe iade ile ilgili durumlar
  • İş kanunundan doğan uyuşmazlıklar
  • Sözleşmenin yorumlanması
  • Sosyal sigorta davaları
  • Kıdem ve ihbar tazminatı davaları
  • Sigortalıların tespiti gibi noktalarda hizmet verilmektedir.

Davanın seyrinin değişmesi ve emsal kararlar örnek gösterilerek davanın işçi lehinde sonuçlanması ve uyuşmazlıkların ortadan kaldırılması noktasında hizmet verilmektedir. Hizmet fiyatları ve avukatlık ücretleri ile ilgili detaylı bilgiyi internet sayfalarındaki ilgili firmalar aracılığı ile alabilirsiniz.