Ortaklığın Giderilmesi Davası Nasıl Açılmaktadır?

Ortaklığın Giderilmesi Davası Nasıl Açılmaktadır?

Ortaklığın Giderilmesi Davası Hakkında Neler Bilinmelidir?

İzale i şuyu davası olarak da bilinen ortaklığın giderilmesi davası taşınmaz ya da taşınır herhangi bir mal üzerindeki ortaklığın sonlandırılması amacıyla açılan davaya verilen isimdir. İzale i şuyu davası yani ortaklığın giderilmesi davası için yetkili mahkeme sulh mahkemesidir. Ortaklığın giderilmesi davası tüm paydaşları ortaklıklarından vazgeçmeleri halinde açılabilmekte ve ortaklık giderilerek kişilere kendi hisselerinin verilmesi yani ortaklığın kişisel mal varlığına çevrilmesi sağlanmaktadır. Ortaklığın giderilmesi davası açılması ya da sürdürülmesi konusunda avukat tutmak şart olmasa da sürecin bir profesyonel tarafından yürütülmesi faydalı olacağından bir gayrimenkul avukatı ile çalışılması tavsiye edilir. Ortaklığın giderilmesi davası hakkında gayrimenkul avukatları hizmet vermekte ve bu alanda uzman olarak nitelendirilmektedirler. Dolayısıyla ortaklığın giderilmesi davası açılacak ise bir gayrimenkul avukatı ile anlaşılmalıdır. Alanında uzman bir gayrimenkul avukatı ile çalışmak ve süreç hakkında bilgi almak için https://www.gayrimenkulhukuk.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Hakkında Kimden Bilgi Edinilebilir?

Ortaklığın giderilmesi davası hakkında bilinmesi gereken en önemli husus ortaklığın giderilmesi davası açılabilmesi ve bu davanın görülebilmesi için tüm ortakların ortaklığı gidermek istemesi ve tüm paydaşların davaya dahil olduğunun gösterilmesi gerekliliğidir. Ortaklığın giderilmesi davası her bir ortağı ilgilendiren bir süreç olduğu için sadece bir ortağın bile bu davaya dahil olmaması ve ortaklığı gidermek istememesi ortaklığın giderilmesi davası görülmesine engeldir. Ortaklığın giderilmesi davası genellikle kişilerin kendi aralarında ortaklığı giderme şeklinde uzlaşamamaları durumunda açılan bir davadır. Aksi takdirde kişiler ortaklığın giderilmesi davası açmadan da kendi aralarında anlaşarak ortaklıklarını giderebilir ve kendilerine ait olan hisseyi alabilmektedir. Ortaklık gidermek içi ortaklığın giderilmesi davası açılması şart değildir.