Akciğer Kanserinin Son Evresi 4. Evre Tedavisi Mümkün Müdür?

Akciğer Kanserinin Son Evresi 4. Evre Tedavisi Mümkün Müdür?

Akciğer Kanserinin Son Evresi 4. Evre Tedavisi Mümkün Müdür?

Akciğer kanserinin son evresi 4. evredir. Bu evrede kanser metastaz (yayılım) gerçekleştirmiş olup hastalığın tedavisinden ziyade gerek hastanın yaşam süresini gerekse de bu süre zarfındaki yaşam standartlarının yükseltilmesine çalışılmaktadır. Akciğer kanseri belirtileri hastalar tarafından geç fark edildiği ve düzenli sağlık kontrolü yaptıran kişilerin azlığı nedeni ile genelde hastalık son evrede yakalanmakta ve bu da akciğer kanseri ölüm oranının artmasını tetiklemektedir.

Akciğer Kanseri 4. Evre Tedavisi Nasıl Yapılır?

Bu evrede genelde tedavi olarak kemoterapi ya da radyoterapi uygulanmaktadır. Hastanın sağlık durumuna bağlı olarak her iki tedavi yöntemi eş zamanlı olarak uygulanabileceği gibi aynı zamanda sadece tek bir yöntemde uygulanabilmektedir. Önemli olan hastanın yaşam süresini mümkün olduğunca uzatabilmektir.