Hayat Sigortası Nedir, Hayat Sigortası Genel Şartları Nelerdir

Hayat Sigortası Nedir, Hayat Sigortası Genel Şartları Nelerdir

Hayat Sigortası Nedir

Hayat sigortası insan hayatını konu alan bir sigorta türüdür.  İnsanın hayatı boyunca karşı karşıya geldiği riskleri ve rizikoları bertaraf etmek, hayat boyunca karşı karşıya gelinen tehlike ve rizikolara karşı önlem almayı sağlamak amacıyla yapılan hayat sigortasının öznesi insan hayatıdır. Hayat sigortası sigortalının küçük taksitler halinde ödemiş olduğu pirimlerle oluşturulur. Hayat sigortası pirimi herhangi bir maluliyet halinde kişini kendisine, vefat halinde ise kanuni mirasçılarına devredilir.  Hayat sigortasında amaç insanların hastalık, ölüm, maluliyet gibi durumlarda karşılaşmış olduğu riskleri yok etmek, zor dönemlerde sigortalıya maddi destek sağlamaktır.  Hayat sigortası akdi,  kişinin hayatın getirmiş olduğu rizikolara karşı sigortalanması anlamı taşır.

Hayat Sigortası Genel Şartları

Hayat sigortasının ilk şartı sigortalı, sigorta ettiren ve lehdar bulunmasıdır. Sigortalı hayatı üzerine sigorta sözleşmesi yapılan kişidir. Sigorta ettiren sigortalının menfaatini sigortacı nezdinde sigortalayan kişidir. Lehdar ise sigorta tazminatını sigortacıdan isteme hakkına sahip olan kişidir. Bir sigorta sözleşmesinde sigortalı, sigorta ettiren ve lehdar aynı kişi olabilir. Sigortanın konusu sigorta sözleşmesinde açık şekilde belirtilmelidir. Hayat sigortası sözleşmesi dünyanın her yerinde geçerlidir.