İso 9001 Belgesinin Girişimlere Sağladığı Avantajlar

İso 9001 Belgesinin Girişimlere Sağladığı Avantajlar

Resmi Kurumların İş Yerlerinden İstediği Yasal Belgeler

Dünyamızın hızlı bir gelişme süreci içerisine girdiği günümüzde artık her şey ve her türlü ürün için gerekli bir standart aranmaktadır. Toplum çok büyük bir hızla çoğalmakta ve kalabalık büyük şehirleri ele geçirmektedir. Bu nedenle tüm insanlar için bir tüketici kalite standartları gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu nedenle tüm dünya ile birlikte olan 9000 serisi standartları uygulanmaktadır. Bu tüm girişimcileri dünya ile eşit seviyeye taşıyan en büyük avantajdır. Bu sayede üretim yapan girişimciler rahatlıkla her kıta ile rekabet edebilme gücüne kavuşmuştur. 9000 serisi ve iso 9001 belgesi dünya standartları arasına girmek isteyen bir firma veya şahız içinde bu özellikleri taşıması için bazı prosedürler uygulanır. Bunlar biraz masraflı ve zor olsa da sonuçta çok büyük getiriler sağlamaktadır. Bu standartlar ufak veya büyük işletmeler için uygulanan bir yönetimsel standart şeklidir.

İşletme ve Yatırım Teşvik Belgeleri

Firmalar özelliklerine ve yaptıkları işlere göre devletin kendileri için sunduğu teşvik ve yatırım fırsatlarından yararlandırırlar. Bunlar arasında sizin istediğiniz her sektöre müracaat edebilirsiniz. Bazı illerde kdv, ssk, vergi gibi kollara yapılan indirimler tam olarak uygulanırken bazı illerde ise yarım uygulanır. Bazı illerde ise nakdi hibeler veya makine alım teşvikleri bulunmaktadır. Her şekilde yapılan teşvikleri almak için iyi bir danışmanlık firması ile çalışmakta fayda vardır. Bu size hem zamandan, hem de paradan tasarruf sağlayacaktır. Özel şekilde hazırlanan yatırım ve teşvik dosyaları ince elenip sık dokunarak değerlendirilmektedir. Bir defa yıl atlamak size çok büyük maddi manevi kayıplar meydana getirebilir. Amaç olarak hataları en aza indirmek ve müşteri memnuniyeti hedeflenir. Öncelikle bir kalite yönetim sistemi kurmak ile işe başlanır. En kolay olanı ise daha önce bu işi yapan firmaları incelemektir. Firma kontrolü yapılmadan önce sizin hazırlamış olduğunuz kalite el kitabınız, yönetim şemanız ve denetçi firmanın istediği dokümanlar gönderilir. İnceleme tamamlanınca size gün verilerek denetim başlar. Sonucu çıkacak rapora göre size bildirilir.

www.ozdanismanlik.com.tr