Nama Ve Hamiline Yazılı Hisse Senetleri Nedir

Nama Ve Hamiline Yazılı Hisse Senetleri Nedir

Hisse Senedi Nedir

Hisse senedinin tanımı; bütün sermaye şirketlerinin ortaklıklarına sermaye paylarını en etkili şekilde belgelendirmek için ve bu amaç ile verdikleri kıymetli evraklara hisse senedi adı verilmektedir. Buna göre ise  takip alanlarında ve her sermaye şirketleri hisse senetlerini çıkarmada yetkisine sahip olmaktadır. Bu aşamalarda ise sermaye piyasası ise kurulundan izin alan sermaye şirketleri hisse senetlerini en etkili şekillerde çıkartabilirler. Bu aşamada hisse senetlerinin çıkartma yetkileri olan kurum ve kuruluşlar ise genellikle şu şekillerde olmaktadır. Bunlar ise bilindiği üzere, anonim şirketleri, sermayesi paylara bölünmüş olan komandit şirketler, özel kanun ile kurulmuş olan bütün kuruluşlar hizmet vermektedir. Aynı zamanda ise T.C merkez bankası, Kamu iktisadi teşekkülleri, sigorta şirketleri ve bağlı ortaklıklar hizmet vermektedir. Kıymetli olan evraklar üzerinde sahibinin ismi belirtiliyorsa nama yazılı olandır fakat isimler belirtilmiyorsa da ve ayrıca elinde de bulunduran kişilere alacak hakkı tanıyorsa eğer hamiline yazılı olan hisse senedi denilmektedir.

Ciro Nedir

Canlı borsa takip sistemleri ve nama yazılı kıymetli evraklar her zaman için daha güvenli olmaktadır. Bu noktada eğer senet kaydedilirse veya kötü niyetle başka birisinin eline geçerse eğer hamiline yazılı olan senet kolaylıkla ve kısa süre içerisinde elde çıkartılabilmektedir. Bunun da başlıca nedenleri ise senedin hak sahibi onu elinde bulunduran kişidir. Hamiline yazılı olan senetlerin devirleri teslim ile nama yazılı senetlerin devri ciro ile oluşmaktadır. Kıymetli olan bir evrak ise üzerindeki bütün hakların başkasına devredilmesi için yapılan işleme ciro denilmektedir. Bilinmesi gerekmektedir ki günümüzde iki tür ve çeşit olarak ciro vardır ve bunlar ise tam ciro ve beyaz ciro olmaktadır. Tam ciro; devir edilen kişilerin ad ve soyadı yazılarak ödeyiniz notu yazılmaktadır ve devreden kişiler tarafından imzalanmaktadır. Canlı borsa takip sistemi, beyaz ciro ise, isim belirtilmeden sadece ödeyiniz notu da bu noktada yazılır ve aynı zamanda ise devreden bütün kişiler tarafından kısa süre içerisinde ve en etkili şekillerde imzalanması gerekli aşamaların ilk sırasında yer almaktadır.

Borsadirekt.com