Okul Zorunluluğunun Başlıca Nedenleri

Okul Zorunluluğunun Başlıca Nedenleri

Okulda Uyum Sorunlarının Nedenleri Nedir

Okul başarısızlıklarında çocuklarda oluşan başlıca nedenlerin başında zeka sorunları gelmektedir. Buna göre ders notlarının zayıf olması çocukların kapasitelerinin bu gerekli bilgileri öğrenecek ve özümseyecek düzeylerde olup olmadığı sorusunu akla getirmektedir. Çocuklarda genel zihinsel yetileri zayıf, zekaca arkadaşlarından geri bir çocuktan yaşıtlarına benzer bir başarı beklemek yetersiz olmaktadır. Bu aşamalarda aileler ne kadar caba gösterirse göstersin eğer ki çocuklarda zekâ düzeylerine uygun olmayan bir eğitim alıyorsa eğer, başarılı ve derslerinde yüksek not alınması beklenemez. Bu çocuklarda ders notları,  ve diğer araç ve gereçlerin çocukların motivasyonlarını artıracak şekillerde olması gerekmektedir. Bu nedenlerden dolayı da çocukların kapasitesi ve yapabileceklerinin belirlenmesi gerekmektedir. Çocuklar bazı durumlarda okula öğretmenlerine ve arkadaşlarına alışamazlar ve bu durumlarda da okulda uyum sorunları yaşayarak gitmek istemezler. Aynı zamanda okuldan korkan ve onları sevmeyen bir çocuğun derslerinde başarısız olma ve okuldan soğuması oldukça normal olmaktadır.

Öğrenim Bozukluğu Neden Olmaktadır

Çocukların buna göre okul ve öğretmenler ile yaşadıkları zorluklar ve uyumlarını engelleyen nedenlerde ortaya çıkarılması gerekli aşamaların başında gelmektedir. Okulda kullanılan araç ve gereçler, defterler, ödev kapakları ve diğer bütün aşamaların uygun şekillerde yapılması gerekmektedir. Okuldan korkan çocukların öğretmenlerinin bu çocuklar ile daha yakından ve daha ılımlı davranması gerekmektedir. Bu aşamalarda ise çocuklarda okul ve öğretmen korkusu kısa zaman içerisinde geçmeye başlayacaktır. Öğrenim bozukluğu olan çocuklarda, zeka geriliği olmadığı hallerde de okuma yazma ve aynı zamanda aritmetik gibi akademik becerilerin bazıları veya tamamında bazı şekillerde yetersizlik söz konusu olmaktadır. Akademik olan becerileri ise zekâlarına göre oldukça belirgin derecelerde geri olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca oldukça sık şekillerde zeka gerilikleri ile karşılaşa bilinmektedir. Fakat konusunda uzman olan kişilerin muayenesi ve özel olan bütün testler ile tanılar kısa sürede konabilmektedir. Bu çocuklar ise tedavi edilmedikleri süre boyunca başarılı olunması beklenemez ve mutlaka en kısa süre içerisinde gerekli tedavileri ve hizmetleri alması gerekli aşamaların başında gelmektedir.

www.egitimzili.com