Architectural BIM Software Önemi Nedir?

Architectural BIM Software Önemi Nedir?

Architectural BIM Software ile Hangi Verilere Ulaşılır?

Architectural BIM Software, Mimari BIM Yazımı; altyapı ve bina projeleri için kullanılmaktadır. Altyapı ve bina projelerinin; yönetimi, planı, inşası ve tasarımında rol oynayan bir sistemdir. Architectural BIM Software; bina ve altyapıların kolay, hızlı şekilde inşa edilmesinde önemli rol oynuyor. Yapı projelerini modellerken aynı zamanda optimize çalışmaları da yapar. Architectural BIM Software, projelerin başlangıcından sonuna kadar kullanılır. Projeleri konseptli hale getiren bir yazılım türüdür. Proje başlangıçtan sona kadar sanal şekilde yürütülür. Projelerin verimliliğini artırarak çevresel etkilerini de azaltır. Ayrıca ekonomik bir yöntem olarak da biliniyor.

Architectural BIM Software Süreci Nasıl İşler?

Architectural BIM Software, yapıların tasarım süreci için çok önemlidir. Mimari BIM yazılımı ile şu verilere ulaşabilirsiniz;

  • Enerji analizleri,
  • Model öğesi bağımlılığı,
  • Genişletilmiş gerçeklik,
  • Alan hesaplama,
  • Parametrik olgular,

Architectural BIM Software; mimar ve mühendislere yapıların tam olarak fiziksel özelliğini gösteriyor. Mühendislikler ve mimarlar Architectural BIM Software sayesinde tüm fikirlerini depolayabilirler. En karmaşık hesaplamalarda bu yazılım türüyle kolayca çözüme ulaşır. Mimarlar ve mühendisler daha hızlı tasarım kararları alırlar. Yapı performansını yükselten sistemlerdir. Projenin başlamasından bitimine kadar projenin etkili ve doğru şekilde ilerlemesi sağlanır. Detaylı bilgi için https://idecad.com/ sayfasından inceleme yapabilirsiniz. Architectural BIM Software süreci 4 adımda ilerler. Bu adımlardan ilki planlamadır. BIM modellerinin oluşturulması gerçek verilere dayanır. İkinci adım; tasarımdır. Tasarım süreci; dokümantasyon, kavramsal tasarım, detaylandırma ve analizden oluşur. Üçüncü adımsa binadır. Binanın verimliliğinin artırılması noktasında planlar yapılır. Son adım Architectural BIM Software’nin çalıştırmadır. Bu süreçte binanın verileri tam olarak ortaya konulur.