SONLU ELEMANLAR ANALİZİ / YÖNTEMİ NEDİR VE NASIL YAPILIR?

SONLU ELEMANLAR ANALİZİ / YÖNTEMİ NEDİR VE NASIL YAPILIR?

Sonlu Elemanlar Analizi / Yöntemi Kapsamının Aşamaları

Fiziksel olguların simülasyonunun yapılmasını sağlayan sonlu elemanlar analizi sistemi, sayısal tekniklerin kullanıldığı bir sistemdir. Daha çok mühendisler tarafından kullanılan bu sistem, deneylerin ve prototiplerin sayısını azaltmak amacıyla kullanılır. Mühendislerin tasarımlarındaki zayıf noktaları bulmalarını sağlayan yöntem, gibi firmalar aracılığı ile çok kola hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilir. Prototip ve deneylerin bileşenlerinin dizayn aşamasında da optimizasyon amacıyla kullanılan sistemler olguların nicelleşmesini sağlar. Sonlu elemanların yönetimi kapsamında sunulan hizmetlerde biyolojik hücrelerin büyümesi, dalga yayılımı, termal taşınım, akışkan veya yapı davranışı gibi fiziksel olguların anlaşılması ve nicelleştirilmesi sağlanır. Genellikle kısmi diferansiyel denklemler aracılığı ile yapılan analizler denklemlerin bilgisayarda çözülmesine yardımcı olur. Sayısal tekniklerle geliştirilen sistemler doğal süreçlerin yanı sıra fiziksel olayları da tanımlama özelliğine sahiptir.

Sonlu Elemanlar Analizi / Yöntemi Kapsamında Kullanılan Denklemler

Sonlu elemanlar analizinde kullanılan denklemler, yapıdaki niceliklerin hesap edilmesi ve yük altındaki bileşenin davranışlarını tahmin etmek için çözülmesi gereksinimi bulunan denklemlerdir. Belirli bir montajın ya da parçanın nasıl davranacağını öngörmek amacıyla kullanılan ve sayısal bir yöntem olan sonlu elemanlar analizi / yöntemi genellikle modern simülasyon yazılımlarında kullanılır. Sonlu elemanlar analizinde kullanılan yöntemler, hassas ve teknik bir profesyonellik süreci gerektirir. Özellikle mühendislik alanlarında kullanılan bu sistemler için alanında uzman olan bir teknik ekipten oluşan danışmanlık firmaları tercih edilir.