Ekonomik Liberalizm Ne Demektir

Ekonomik Liberalizm Ne Demektir

Liberalizm Nedir

Liberalizm bireysel özgürlükler üzerine kurulu bir düşünce sistemidir. Bir ideoloji olan liberalizm bireysel özgürlükleri, insan haklarını, sivil hakları, inanç özgürlüğünü, basın özgürlüğünü ve özel mülkiyeti savunan bir düşünce akımıdır. İlk defa 18.yy'da ortaya çıkan bu düşünce akımı 20.yy'da daha da yayılmıştır. 1947 yılında kurulan Liberal Enformasyon bütün liberal partileri bir çatı altında toplamış, bu düşünce akımının daha fazla yaygınlaşması ve gelişmesi için çalışmalar yapmaya başlamıştır. Rönesans, Amerikan Devrimi, Fransız İhtilali  tarihte liberalizmin öncülük ettiği önemli olaylar arasında yer almaktadır.

Ekonomik Liberalizm

Ekonomik liberalizm terimi, bireylerin devletten bağımsız olarak ekonomik özgürlüklerini elinde bulundurmasını anlatır. Bireylerin mülkiyet hakkını savunan ekonomik liberalizm kapitalizmin temelini oluşturur. Ekonomik liberalizm serbest ticareti ve açık rekabeti savunan bir düşünce biçimidir. Bu nedenle devletin piyasaya müdahale etmesini istemez. İnsanların çalışmaya teşvik edilmesi ilkesini savunan liberalizm bunun neticesinde hem sistemin işleyişini hem de bireylerin kendi ekonomik özgürlüklerini kazanmalarını sağlamaktadır. Temelini "bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler" düşüncesinden alan ekonomik liberalizm de aslolan bireylerin zenginleşmesi ve mülk sahibi olmasıdır.