FİNANSMAN HİZMETLERİ VEREN FAKTÖRİNG FİRMALARI

FİNANSMAN HİZMETLERİ VEREN FAKTÖRİNG FİRMALARI

Finansman Sürecinde Borçlunun Yeri

Ön muhasebe hizmetleri, alacak ve tahsilat işlemleri gibi faaliyetleri sizin adınıza sürdüren faktöring firmaları, alıcıya garanti vererek satıcı ile alıcı arasındaki alacak verecek meselelerine müdahil olur. Alacaklarının temlik yoluyla haklarını faktöring firmasına devretmesi ile başlayan süreçte alacaklı, vadesinden önce çekin nakit karşılığını alabilir. Alacaklının doğmuş veya doğacak alacaklarının alınmasını sağlayan faktöring firması hizmet veren kuruluş olarak ifade edilir. Bu noktada müşteri ise hizmetten yararlanan taraftır. Siz de bu hizmetlerden faydalanmak istiyorsanız https://www.acarfactoring.com.tr/ gibi siteler üzerinden hizmet alımı gerçekleştirebilirsiniz.

Finansman Sürecinin Tarihsel Gelişimi

Finansman sürecinde, alıcı ile faktör firmasının arasında sözleşme imzalanır. Tarihi 4.000 yıl önceye kadar uzanan faktör hizmetleri, Mezopotamya kralı Hammurabi dönemin bugüne kadar farklı şekillerde karşımıza çıkar. Online olarak finansman alabileceğiniz bu süreçte, ekstra olarak herhangi bir yere fiziki olarak giderek başvuruda bulunmak zorunda kalmazsınız. Alacaklının, borçlu üzerindeki risk faktörünü üstlenen faktöring firması, bunun için belirli bir miktar komisyon talep edebilir. Faktoring sisteminin basit usulünü ilk kuran Romalılardır. Ticaretin önemli olduğu bölgelerde gelişen faktöring sistemi, resmi olarak ise 1960’lı yıllarda hayatımıza girmiştir. Avrupa’da oraya çıkan bu sistem, günümüze kadar ilerlemiştir. Alacak ve tahsilat yönetimi gibi farklı hizmet dökümlerinin bir arada bulunduğu faktöring firmalarında yetkiyi müşteriden temlik yoluyla alan faktöring firması, alacaklının kapısını çalar. Beyanda bulunma yükümlülüğü bulunmadan ihtar, ihbar, takip gibi işlemler olmadan, direkt olarak borçlu ile iletişime geçebilen faktöring firmaları bu yönüyle avantajlıdır. Tahsilatın takibini sağlayan firmalar, ön ödeme ile müşterinin talebine göre borçludan alacağını tahsil etmeden ödeme yapabilir. Bu durum, acil nakit ihtiyaçlarının etkin bir biçimde karşılanmasına yardımcı olur.