Repo Nedir? Repo Çeşitleri Nelerdir?

Repo Nedir? Repo Çeşitleri Nelerdir?

Repo Nedir?

Banka ya da benzeri bir finansal kurum tarafından bireysel ya da kurumsal yatırımcıya satılan menkulün ileri bir tarihte daha önceden belirlenen fiyattan geri alınmasıdır. Repo daha çok bankaların uygulamış olduğu bir uygulama olup, yatırımcının satın almış olduğu menkulü ilerde aynı bankaya satışını sağlayan anlaşmadır. Menkul olarak belirlenen tahvil, hazine bonusu gibi yatırım araçlarıdır. Hazine bonosu ve tahvil sabit getirili menkul kıymetlerdir. Getirisi sabit olması belirlenen günde belirlenen fiyattan satışının yapılması esasına dayanmasından kaynaklanmaktadır. Banka repo uygulamasında bireysel ya da kurumsal yatırımcı ile anlaşma yaparak sabit getirili menkulü satın alacağını garanti etmiş olur.

Repo Çeşitleri

Pek çok repo çeşidi vardır. Düz repo bir menkul kıymetin belirli bir tarihte belirli bir fiyata geri almayı taahhüt eden satış işlemini anlatır. Burada repo yapan taraf menkulün satışını ve geri alım sözleşmesini yapan taraftır. Yani daha basit anlatımla düz repo banka tarafından yapılmaktadır. Repo yapan taraf parayı kullanan taraftır. Ters repo da parayı kullandıran taraf repo yapmaktadır. Menkul kıymetin satış işleminin başlangıcından bitiş işleminin yapıldığı zamana kadar devam eder. Gecelik, açık, karşılıksız, sürekli, vadeye kadar, döviz swapı ve esnek repo da bankalar ve yatırımcılar arasında yapılan anlaşmaya göre uygulanan repo çeşitleridir.