Geri Dönüşüm Projesi Nedir

Geri Dönüşüm Projesi Nedir

Geri Dönüşümün Yararları

İnsanoğlu günlük faaliyetleri ile hem üretim aşamasında hem de tüketim aşamasında tonlarca atık üretmekte. Bu atıkların gelişigüzel doğaya bırakılması çevre kirlilğinin yanı sıra doğal kaynakların yok olmasına neden olmakta. Atıklar bununla da kalmayıp canlıların yaşam alanlarını yok etmekte, insan, bitki, hayvan gibi her türden canlılının hayatını tehdit etmekte. Geri dönüşüm atıklardan geri dönüştürülebilen ya da kazanılabilenlerinin toplanıp kimyasal, fiziksel ve biokimyasal bazı uygulamalardan geçirilmesi işlemidir. Geri dönüşüm projesi kapsamında atıklar türlerine göre kaynağında toplanarak geri dönüşüm tesislerinde değerlendirilmektedir. Konuyla ilgili internet sitelerindeki firmalardan bilgi alabilirsiniz.

Geri Dönüştürülen Hurda Türleri

Tüketilen maddelerin geri dönüşüm projesi kapsamında değerlendirilmesini sağlamak bu maddelerin hammadde olarak yeniden kullanılmasını sağlar. Birçok sektör yoğun hammadde ihtiyacı duymakta ve bu ihtiyacını doğal kaynaklardan sağlamakta. Geri kazanılma imkanı bulunan veya hammadde olarak geri dönüştürülebilen atıkların ne kadar çoğa geri dönüşüm halkasına kazandırılırsa o kadar az doğal kaynak kullanılmış olur. Atıkların hammadde olarak yeniden kullanılması enerji tasarrufu sağlar. Ülke ekonomisi açısından çok büyük bir kaynaktır. Örneğin alüminyum hurdasının geri dönüşüm ile yeniden kullanılabilir bir hammadde haline dönüştürülmesi için harcanan enerji, alüminyumun madenden çıkarılması için harcanan enerjiden daha azdır. Geri dönüşüm halkasının en önemli ayaklarından birisi hurda sektörüdür. Demir, alüminyum, kurşun, çelik, bakır gibi madenlerin atık olarak toplanmasını sağlayan sektör sayesinde üretimden kaynaklanan hammadde ihtiyacının büyük bir kısmı karşılanmaktadır.