Sigorta Çeşitleri Nelerdir?

Sigorta Çeşitleri Nelerdir?
Sigorta, maddi olarak ölçülebilen risklere karşı gerçekleştirilen güvencedir. Aynı riske karşı ödeme yapan sigortalıların ödemeleri aynı fonda tutularak, risklerin gerçekleşmesi durumunda sigorta şirketi tarafından zarara uğrayan sigortalaya maddi kayıplarının karşığında ödeme yapılmasını sağlar. Genel olarak hayat sigortası ve hayat dışı sigorta olarak iki grupta düzenlenir. Hayat Sigortası ve Hayat Dışı Sigorta  Hayat sigortası, sigortalı kişilerin hayat kalitelerini ve refah seviyelerini yükseltmet amacı ile yapılan bir sigorta türüdür. Ölüm hali, grup hayat, maluliyet, ferdi kaza, sağlık ve özel durum sigortası gibi çeşitleri mevcuttur. Hayat dışı sigorta ise maddi kayıpların karşılanması amacı ile yapılır. Yangın sigortası, kasko, kaza, taşımacılık, tarımsal ve makine sigortaları hayat dışı sigorta kapsamında olan sigorta türleridir.