Alacak Davası

Alacak Davası

Alacak Davası Nasıl Açılır?

Her türlü alacağın karşılanamadığı durumlarda alacaklının herhangi bir kusuru yoksa ilk akla gelen yöntemlerden birisi alacak davası açmak olmaktadır. Alacak davası; çek, senet veya herhangi bir sebepten kaynaklı meydana gelmiş olabilir. Herkesin böyle bir durumla karşılaşma ihtimali olabilir ve bu konuya ilişkin yeterli bilinci geliştirmiş olması gerekir. Borcun verilen zaman içerisinde ödenmemiş olması, borçlunun sorumlu olduğu fiili yerine getirmemesi ve söz konusu fiillerde alacaklının herhangi bir kusurunun bulunmaması alacak davası için gereken sebeplerdendir. Alacak davası zaman aşımı süreleri ve bu konulara ilişkin tüm detaylı bilgi için https://www.solmazlaw.com/para-alacaklarinin-tahsili-nasil-saglanir/ sitesine girilebilir.

Alacak Davasında Zaman Aşımı Süresi Ne Kadardır?

Alacak davası, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda sayılan dava çeşitleri arasında bulunan bir eda davası tipidir. Alacağı hukuki güvence altına almak amacıyla ortaya çıkmış olan bu davanın içeriği, ticari hayatın oldukça çeşitlenmesi neticesinde herhangi bir borç ve alacak ilişkisi olabilir. Alacak davası, belirli bir alacak için açılabileceği gibi belirsiz bir alacak için de açılabilmektedir. İlgili kanunun 107. maddesi belirsiz alacak türünden bahsetmiştir. Alacak davası uygulamada daha çok parasal borçlar için kullanılan bir dava türüdür. Eğer ortada bir alacak varsa ve borçlu yükümlülüğünü yerine getirmiyorsa mesela para borcunu ödemekten kaçınıyorsa para alacağına yönelik bir alacak davası açılabilir. Alacak davası için yetkili ve görevli mahkemeye gidilerek bir dava dilekçesi sunulmalı ve gereken harçlar yatırılmalıdır. Alacak davası zaman aşımı süreleri, borçların niteliği doğrultusunda 1, 3, 5 ve 10 yıl şeklinde, borçlara ilişkin farklı zaman aşımı sürelerine göre değişkenlik gösterir. Ancak bu süreler, borçlunun borcunun yerine getirilme sorumluluğundan kurtulduğu anlamına kesinlikle gelmez.