Boşanma Avukatı ve Arabuluculuk

Boşanma Avukatı ve Arabuluculuk

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma avukatı diye bahsettiğimiz avukat, dava seyrinin dışında, çiftler arası hukuksal uyuşmazlığın ve mal paylaşımından kaynaklı uyuşmazlığın çözümü için başka yollara başvurabilir. Dava açıldıktan sonra veya hali hazırda davayı açmamışken eşleri bir araya getirebilir, taraflar arasında anlaşma yolu sağlayarak onları uzlaştırabilir. Fakat boşanma avukatı bu yaptığı hareket ile hukuk uygulamalarından olan arabuluculuk işini yapmış olmaz. Arabulucular, eşlerden herhangi birinin tarafında olmayan kişilerdir ve arabuluculuk listesine kayıtlı olmalıdırlar. Dava dosyasının bütün eksiklikleri tamamlandıktan sonra dava harcı ve giderleri vezneye yatırılır ve dosya teslim edilir. Böylelikle boşanma davası açılmış olur. adresinden avukat Sinan Eroğlu ile süreç hakkında görüşme talebinde bulunabilirsiniz. Boşanma avukatları kimi temsil ediyorlarsa onların tarafındadırlar.

Boşanma Avukatının Tedbir Başvurularındaki Önemi

Boşanma avukatı, boşanmanın sebeplerini tespit ettikten sonra dava dilekçeleri hazırlanır. Tarafların birbirlerinden boşanmanın haricindeki talepleri de netleştirilmelidir. Bu talepler, çocuk varsa eğer çocuğun üzerindeki velayet hakkı, nafaka talebi, mal paylaşımı ve maddi/manevi tazminat talebidir. Bunlar tespit edildikten sonra dava dilekçesi hazırlanır. Boşanma avukatı, dava dilekçesinin istenilen sonucu vereceğini gördükten sonra dava dosyasını hazırlamaya başlar. Boşanma avukatı, dava dosyasına boşanmaya yetecek delili koymalıdır ki boşanma işlemi kolay ve hızlı gerçekleşebilsin. Boşanma avukatı, aile mahkemesinden uzaklaştırma, iletişim engeli, nafaka gibi tedbirlerin alınmasını talep edebilir. Boşanma davasının açılıp açılmadığı tedbir taleplerini bağlar nitelikte değildir. Tedbir başvuruları boşanma avukatı tarafından yapılırsa süreç daha hızlı yürür. Özellikle günümüzde maalesef çok sık yaşanılan şiddet olaylarında şiddet mağduru kişi taleplerini aile mahkemesine iletmesi durumunda, şiddeti uygulayan taraf hakkında önleyici tedbirler alınabilmektedir. Bu tedbirlerin en yaygını ise uzaklaştırma kararıdır. Bu sayede boşanma davası süreci ilerlerken mağdur olan tarafın daha fazla mağduriyet yaşamasının önüne geçilmiş olur.