Enerji Hukuku Davaları

Enerji Hukuku Davaları

Enerji Davaları

Enerji Hukuku Davaları ve Enerji hukuku günümüz gelişmelerine hitap eden yeni ve genç bir alandır. Daha çok ticari işletmelerin karşılaştıkları uyuşmazlıklardan kaynaklanmaktadır. Detaylı bilgi için https://www.latifcembaran.com/enerji-hukuku.html adresini ziyaret edebilirsiniz. Bu dava türlerini irdelemek ve daha iyi anlamak için biraz enerji kavramından söz etmemiz gerekir. Enerji, yeryüzünde var olan ve iş yapabilme yetisini meydana getiren kaynaklardandır. Sanayi Devrimi sonrasındaki oluşan gelişmeler, teknolojinin gelişmesi, innovatif standartlar ve modern yaşam tarzının level atlamasıyla yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Kısacası günümüzde modern toplumlar enerjiye yüksek miktarlarda ihtiyaç duymaktadır. Anayasa Mahkemesi ve Danıştay kararlarına göre enerji düzenliği ve sürekliliği kamu hizmetinin önemli öğelerinden biridir. Bu açıdan bakıldığında enerjinin yokluğu “toplum yaşamını alt üst” edebilmektedir. Kısacası enerji hukuku, toplumsal ihtiyaçlara cevap verebilecek bir hukuk dalıdır.

Türkiye’de Enerji Hukukunun Mevzuat Başlıkları

1) Elektrik Piyasası
2) Doğalgaz Piyasası
3) Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) Piyasası
4) Petrol Piyasası gibileridir.

Günümüz dünyasında enerji alanında uyuşmazlıkları oluşturan yegane kavram rekabet piyasasıdır. Türkiye’de gerçekleşen özelleştirme süreci ise hızlanarak rekabetin şeffaf, sağlıklı ve dengeli akışını engellemektedir. EPDK ise (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu dur) elektrik piyasalarının düzenlenmesi amacıyla 4628 sayılı yasa ile 2001 yılında kurulmuştur. Ardından doğal gaz, petrol ve LPG piyasalarının da düzenlenmesi görevini üstlenmiş olan bir kuruma dönüşmüştür. Sizde firma, kurum ya da kuruluşlarınızla ilgili olarak enerji konusunda uyumsuzluk ve anlaşmazlıklar yaşıyorsanız hukuki alanda Av Latif Cem Baran hukuk firmamıza başvurabilirsiniz.