Marka Davalarında Yargıtay Kararı Nedir?

Marka Davalarında Yargıtay Kararı Nedir?

Marka Tescil Ne Anlama Gelmektedir?

Taraflar arasında görülen davalarda sınai hukuk mahkemesince verilen kararların Yargıtayca davacı vekilleri tarafından istenmiş olan ve temyiz dilekçesinin de süresi içerisinde verildiği anlaşılarak dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra ve yine dosya içerisindeki dilekçe, duruşma tutanakları layihalar ve bütün belgeler okunarak incelendikten sonra da işlerin gereği görüşülerek düşünülmektedir. Bu noktada ise kişilerin genel haklarını gerekli hizmetleri ise Marka avukatı ve danışman hukuk büroları tarafından verilmektedir.

Tescilli Markamı Başka Bir Kişi Kullanabilir Mi?

Marka tescil her zaman çok önemli bir yere sahip olmaktadır ve kelimelerin, şekillerin ya da sayıların dahi birer yatırım malzemelerine dönüştürüldüğü bu alanlarda, marka patent büroları ile değil de marka tescil alanında uzmanlaşmış bir marka avukatı ile mutlaka gerekli hizmet ve bilgiler alınmalıdır. Marka tescil işlemlerini yaptırmakta hiç şüphesiz en büyük amaç ise sektörde ki diğer işletmelerden farkınızı ortaya koymaktır. Günümüzde eğer ki tescilli markalarınızı başka bir kişi tarafından kullanılıyorsa ise bu hem cezai yaptırımları olan bir suç olmaktadır ve hem de sizlere tazminat ödenmesini gerektiren bir haksız fiil olmaktadır. Bu alanlarda ise konusunda uzman bir marka avukatı tarafından gerekli hizmetler alınmalıdır. Tescilli markaların başkası tarafından kullanılmasında özel Yargıtay kararları bulunmaktadır ve haklarınızı aramanız durumlarında ise siz de markalarınızı izinsiz kullanan kişilere karşı ceza ve tazminat davaları açabilirsiniz.