İyi Bir Reklam Filmi Nasıl Olmalıdır

İyi Bir Reklam Filmi Nasıl Olmalıdır

Gerçeği Yansıtan Reklamlar.

Televizyonda yayınlanan bir reklam filminin başarılı olması için birçok kriterin bir araya gelmesi gerekmektedir. Değişik yollar izlenebilse de, bir reklam filmi belirli kriterleri mutlaka içermelidir. Hazırlanan reklam filmi, kesinlikle enteresan olmalı ve seyircinin ilgisi çekmelidir. Seyirciyi yanılgıya uğratmamalı ve tam olarak gerçeği yansıtmalıdır. Reklamda verilen bilgi ve vaatler, yine reklam içerisinde kanıtlanmalıdır. Ürünün kullanım amacı, neden tercih edilmesi gerektiği ve yararları seyirciye net bir biçimde aktarılmalıdır. Reklamda jingle kullanılacaksa, görüntüler ile uyum içerisinde olmalı ve verilmek istenen mesajı en iyi şekilde vermelidir.

Anlaşılabilir Reklamlar.

Ürün tanıtılırken, rakip ürünlerden farkını ve üstünlüğünü göstermek için kıyaslama yoluna gidilebilir. Buna alternatif olarak, tüketicinin ürünü kullanmadan önceki hali ile kullandıktan sonraki hali açıkça gösterilebilir. Yine çok sık kullanılan bir yöntem, tanıtımı yapılan ürünün test sonuçlarının izleyici ile paylaşılmasıdır. İzlenen yol ne olursa olsun, hedef kitle tarafından anlaşılabilir ve sempati uyandıran bir reklam yaratılmalıdır. İzleyici reklamı yapılan ürünün kaliteli olduğuna kanaat getirmelidir, ancak ulaşılabilir olduğunu da düşünmelidir. Bu sayede amaca kısa vadede ulaşmak mümkündür.

www.jingle-factory.com