Klasik Müziğin Dinlendirme Etkisi Yoktur

Klasik Müziğin Dinlendirme Etkisi Yoktur
Klasik müzik, sözsüz müziktir. Sözlü ya da sözsüz tüm müziklerde olduğu gibi klasik müzik de insanda farklı duyguların oluşmasını sağlayan bir müzik türüdür. Ancak bu duyguların arasında dinlendirme yoktur. Halk arasında klasik müziğin insan ruhunu dinlendirdiğine inanılır. Elbette dinlendirebilir ancak dinlendirme etkisi olan bir müzik değildir. Klasik Müzik Neden Dinlendirmez? Klasik müzik ile ilgili kabul edilen şeylerden birisi de insanı dinlerdirdiğidir. Oysa, klasik müzikte de tüm müziklerde olduğu gibi yoğun bir duygu vardır. Öfke, ölüm, yalnızlık, acı, savaş, sevgi, aşk gibi duygular klasik müzik eserlerinde de vardır. Klasik müziğin dinledirdiğiniz düşünmemize neden olan şey bu eserlerin bildiğimiz anlamda sözü olmayışından  yani sözsüz olmasından kaynaklıdır. Söz olmadığı için eserin ne anlattığını çoğu zaman anlamayız ve bu nedenle müzik dinlerken sözleri düşünerek bölünmeyiz. Bu da klasik müziğin dinlendirdiğini düşünmemize yol açar.