Huzurevinde Yaşlıların Yalnızlık Düzeylerinin Belirlenmesi

Huzurevinde Yaşlıların Yalnızlık Düzeylerinin Belirlenmesi

Yaşlıların Yaşam Kalitesinin Belirlenmesi

Huzurevlerinde kalan yaşlıların yalnızlık düzeylerinin belirlenmesi aşamasında yapılan çalışmalar bir mekânlarında kalan yaşlı kişilerin yalnızlık düzeylerini incelemek amaçları ile yapılmaktadır. Bu aşamalarda geçtiğimiz zamanlarda huzur evlerinde kalan ve araştırmaları kabul eden bazı yaşlı kişiler üzerinde yapılan anketlere göre gerekli olan çalışmalarda, yaşlı kişilerin sosya-demografik özelliklerini belirlemeyen 19 soruluk ön görüşmelerde gerekli formları doldurarak ve 20 maddelik uçla yalnızlık ölçekleri kullanıldı. Yaşlı bireylerin yüksek bir oranının ayrıca 80 yaş ve üzeri olan yaş aralıklarında olan kişilerin okuryazar olmadığı, bazılarının ise bakımlara ihtiyacı olduğu için huzur evlerine geldiği belirlendi. Bakım evlerinde kalan kişilerin ziyaretçi gelme, ziyaret dışında ise haberleşme, grup etkinliklerine katılma, kendilerini yalnız hissetme durumları ve grup ilişki profilleri ile yalnızlık düzeyleri arasında en anlamlı bir ilişki olduğu tespitleri yapılmaktadır.Yaşlı bakım evlerinde yaşlıların yaşam kalitesini artırmaya yönelik olarak farklı şekillerde hobi amaçlı olarak aktiviteler düzenlenmektedir. Ayrıca huzur evi mekânlarında kalan yaşlıların, yaşlılık yaşam süreçlerinin doğal ve zorunlu bir çağı olması ile birlikte, yaşamlarının bütün dönemleri içinde belki de en yalnız kalınan, her birey içinde farklı bir anlam kazanan bir olgu olmaktadır. r.

Huzur Evlerine Başvuru ve Giriş Şekilleri 

Yalnızlık için ise içinde yaşadığımız toplumun temel sosyo- kültürel sorunlarından bir tanesi olmaktadır. Aynı zamanda ise sağlık alanlarında ki gelişmelerde bağlı olarak artış gösteren yaşlı nüfusun, fizyolojik, biyolojik sorunlarının yanında psikososyal sorunları da giderek artmaya başlamaktadır. Bu sorunların başında gelen yalnızlığın en önemli nedenlerinden bir tanesi ise, yaşlının eşlerini kaybetmesinden dolayı kaynaklı olmaktadır.Huzur evleri ile Huzur evi yaşlı bakım ve iyileştirme merkezlerine kabul edilecek olan yaşlılarda aranan bazı özellikler ve niteliklerde bulunmaktadır. Bunlardan bazılar kendi gereksinimlerini ve özel ihtiyaçlarını kendilerinin karşılıyor olması gerekmektedir ve mutlaka 60 yaşını geçmiş olmaları gerekmektedir. Ruh sağlıklarının yerinde olması, bulaşıcı hastalıklarının olmaması şartlar arasında yer almaktadır. Sosyal veya ekonomik alanlarda yoksunluk içinde bulundukları sosyal inceleme raporları ile saptanmış olmaları mutlaka gerekli aşamalardan bir tanesi olmaktadır.

www.huzurevi.com