Metinde Yazınsal Kullanım

Metinde Yazınsal Kullanım

Haber Metinlerinde Kelimelerin Kalitesi

Yazınsal alanda içerik doldurmak açısından iyi ve kötü kelimeler meselesi bizi çoğu zaman gri ama önemli bir alan olan “kullanım” ve “tüketim” konusuna getiriyor. Peki, bu doğrultuda iyi kullanım nedir? Dili kullanmak ne demektir? Hangi yeni çıkmış kelimeleri kullanmakta sıkıntı yoktur ve buna karar veren kimdir? Yazınsal alanda bu tip soruların altı doldurulması gereken bir koşullanma oluşturur. Son dakika Trabzon Haber, yayın ve yayım hayatı boyunca içerisinde bulundurmuş olduğu uzman kadro ile bu tip yazınsal alanda çıkabilecek pürüz ve oluşumlara dair durumlara dikkat etmektedir. Günümüzde bu alanda üretim yapan kişiler üretimi tüketecek olan kişilerin bakış açılarından da yola çıkarak bu durumda kendilerine bir ölçüt belirleyerek yazınsal alandaki işlemleri harekete geçirmeleri gerekmektedir. Yazınsal alanda yapılan bu süreklilik kendi içerisinde belli bir yolu takip ederse okuyucuyu koşullar doğrultusunda değerlendirmek daha doğru olacaktır. Gerek yazınsal alanın her köşesinde olsun gerekse haber metinlerinin içeriği dolaylarında olsun her zaman metnin içeriğinin doldurulması açısından takipte olan kişiler aracılığıyla kullanılan kelime ya iyi ya da ucuzdur.

Haber Metinlerinde Seçkinlik

Haber metinlerinin oluşumu sürecinde takip edilmesi gereken belli süreçler vardır. Bu süreçler çerçevesinde oluşturulan metinlerin yazınsal değerlendirilmesi yapılırken metinde kullanılan anlatım ve bu anlatıma bağlı olarak oluşturulan düzenekte belli bir seçkinlik aranmaktadır. Bir haber metni onu okuyacak kişi tarafından belli bir seçkinliğe ulaşmak durumundadır. Son dakika Trabzon Haberleri, okuyucusuna bu türden bir seçenek sunarak onları okudukları metinler çerçevesinde iyi hissettirmeyi amaçlamaktadır. Dolayısıyla bu noktada dile eğilen bir yapı sergilerken neden yazınsal bir alanda kullanılan bir kelime iyi de diğeri ucuzdur? Aralarında belli bir ölçülülük nasıl değerlendirilip, kullanılabilir? Bu konu dahilinde çalışma üreten kişilerin yazı alanında belli bir yetkinlik çerçevesine erişmeleri gerekmektedir. Son dakika Trabzon Haberleri, alanında yaptığı uzun süreli çalışmalar çevresinde bu tip meselelerde her zaman en formsal yapı sergileyen ve metin içeriği açısından en uyumlu olanaklara sahip olan yazınsal iskeleti kurmuştur.

www.trabzonhabercisi.com