Türk Halk Müziği Nedir, Türk Halk Müziğinin Çıkış Noktası Nedir

Türk Halk Müziği Nedir, Türk Halk Müziğinin Çıkış Noktası Nedir

Türk Halk Müziği Nedir

Türk Halk Müziği yöresel ağızla söylenen etnik müzikleri kapsayan bir müzik dalıdır. Farklı ağız ve formlarda söylenen yöresel ve etnik müziklerden oluşan halk müziği folklorik bir müziktir. Zaten yapı olarak da folklorün bir parçası olarak incelenmektedir. Sözlü ve sözsüz olmak üzere iki ana başlık altında toplanan Türk Halk Müziği'nin en bilinen örnekleri türkülerdir. Türküler sözlü halk müziği dalında incelen müziklerdir. Sözsüz halk müziği ise bir enstruman ile çalınan ezgilerden oluşur. Bu ezgiler genel olarak bağlama ile yorumlansa da kaval, kemençe, zurna, tambur, sipsi, çığırtma, ney, kemane, kaşık, zil, maşa, davul vb. yöresel ve etnik sazlarla da icra edilmektedir. Türk Halk Müziği eserleri klasik ve modern olmak üzere ikiye ayrılır. Klasik eserlerin birçoğu anonimdir. Modern halk müziği eserleri ise 1970'li yıllardan itibaren oluşturulan bestecisi ve söz yazarı bilenen türküler ve türkü formatında olan eserleri kapsamaktadır.

Türk Halk Müziği'nin Tarihçesi

Türk Halk Müziği Türkler varolduğu sürece var olmuş bir müzik türüdür. Ağıtlarda, düğünlerde, sevinçlerde ve üzüntülerde söylenen ve çalınan bütün ezgiler Türk Halk Müziği içinde incelenmiş ve incelenmeye devam edilmektedir.